เกี่ยวกับองค์กร

ABOUT LUMEN Thailand

ความเป็นมาของบริษัท

Lumen เชี่ยวชาญในการออกแบบ และผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มากมายที่ออกแบบมา เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยในการขับขี่ และความสะดวกสบาย ด้วยโปรแกรมใหม่ที่น่าตื่นเต้น เราได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
Lumen ตั้งตารออนาคตของการขับขี่ที่ปลอดภัย และสนุกสนานยิ่งขึ้น ด้วยประสบการณ์ 30 ปีในอุตสาหกรรมยานยนต์

งานวิจัย & การพัฒนา

อุตสาหกรรมยานยนต์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับความคาดหวังของลูกค้า เพื่อต่อสู้กับ Lumen นี้ทำให้มั่นใจได้ว่าจะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมอยู่เสมอ โดยใช้ทีมวิจัย และพัฒนาเฉพาะ

ลูกค้า & บริการ

ด้วยผลิตภัณฑ์หลายพันรายการ และสำนักงานหลายแห่งทั่วโลก เราเชื่อมั่นในทีมบริการลูกค้าของเรา เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีความรู้พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเมื่อคุณต้องการมากที่สุด

ผลิตภัณฑ์ & ตรวจสอบความถูกต้อง

อุตสาหกรรมยานยนต์มีความต้องการสูง และมีการควบคุมอย่างเข้มงวด ด้วยเหตุนี้ Lumen จึงซื้อห้องแล็บทดสอบของตัวเอง E-Lab Facility เป็นศูนย์ทดสอบไฟฟ้า และสิ่งแวดล้อมสำหรับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว

วิศวกรรม & CAD

Lumen มีวิศวกรมากมายครอบคลุมสาขาต่างๆ ทีมวิศวกรรมทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อพัฒนาต้นแบบ ดำเนินการทดลองประกอบ และออกแบบโซลูชันผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง

การออกแบบกราฟิก & ภาพประกอบ

ทีมออกแบบกราฟิกมีความเชี่ยวชาญในการสร้างเอกสารทางเทคนิค รวมถึงคำแนะนำในการติดตั้งอย่างละเอียด คู่มือสำหรับเจ้าของรถ ลายเส้น และสื่อส่งเสริมการขายในรูปแบบต่าง ๆ

LUMEN Thailand

ระบบมาตรฐาน

About Image
About Image
ระบบมาตรฐาน

IATF16949

ระบบมาตรฐาน

ISO14001 EMS

ระบบมาตรฐาน

ISO9001

LUMEN Thailand

นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

About Image
About Image
นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
(IATF 16949 & ISO 14001 Policies)

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นไปตามกฏหมาย และข้อกำหนดลูกค้า บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562
นายพงษ์ศักดิ์ หิรัณยรัชต์ (ผู้จัดการทั่วไป)

นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อม
(ISO 14001 Policy)

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562
นายพงษ์ศักดิ์ หิรัณยรัชต์ (ผู้จัดการทั่วไป)

About Image
WHY LUMEN Thailand

ทำไมต้อง LUMEN Thailand

เข้าใจความต้องการของลูกค้า

Lumen เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และสามารถปรับแต่งโซลูชัน สำหรับสถาปัตยกรรมของรถยนต์ได้อย่างเชี่ยวชาญ

รวดเร็วและมีความยืดหยุ่น

Lumen ภาคภูมิใจในความรวดเร็ว และความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

พร้อมให้คำปรึกษา

Lumen เราเชื่อมั่นในทีมบริการลูกค้าของเรา และมีความรู้พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเมื่อคุณต้องการ

LUMEN Thailand

นโยบายความเป็นส่วนตัว PDPA

เรื่อง ความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้สมัครงาน

(PRIVACY NOTICE FOR RECRUITMENT)

บริษัท ลูเมน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ในเครือ มีความเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน ทั้งตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องจัดให้มีอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริษัทฯ จึงได้กำหนด และประกาศความเป็นส่วนตัวในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น สำหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล และการพิจารณาคำขอฝึกงานของผู้สมัครงาน ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังนี้

1.1 เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอในการสมัครงาน และพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อการจ้างงานตามระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท

1.2 เพื่อใช้ในกระบวนการคิดคำนวณค่าจ้างค่าตอบแทน รวมถึงสวัสดิการที่จัดให้แก่ลูกจ้าง รวมถึงครอบครัวของลูกจ้างด้วย

1.3 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และจัดสรรกำลังคน การวิเคราะห์ และจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทำงาน

1.4 เพื่อใช้ในการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเข้าใจของลูกจ้าง

1.5 เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับลูกจ้าง รวมถึงครอบครัว หรือบุคคลที่ใช้ในการอ้างอิง

1.6 เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.7 เพื่อดำเนินการอื่นใดอันชอบด้วยกฎหมาย ตามที่กำหนดไว้ในนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของบริษัท

 1. ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานการประมวลผลข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้

2.1 ประมวลผลบนฐานสัญญา

2.2 ประมวลผลบนฐานปฏิบัติตามกฎหมาย

2.3 ประมวลผลบนฐานประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

2.4 ประมวลผลบนฐานความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

2.5 ประมวลผลบนฐานอื่นๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

3.1 ข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาว่าจ้างพนักงาน เช่น Resume Curriculum Vitae (CV) จดหมายสมัครงาน ใบสมัครงานของบริษัทฯ รวมถึงเอกสารประกอบการสมัครงงาน และความเห็นการประเมินการสัมภาษณ์

3.2 ข้อมูลในการติดต่อกับผู้สมัครงาน เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ที่อยู่ปัจจุบัน ข้อมูลที่พักอาศัยปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลโซเชียลมีเดีย และบุคคลที่ติดต่อได้โดยไม่ใช่ญาติพี่น้อง และบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน

3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวของผู้สมัครงาน เช่น วันเดือนปีเกิด อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก หมู่เลือด สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส สถานะทางทหาร ประวัติการอุปสมบท ข้อมูลสุขภาพ ความสนใจ ความคิดเห็น และรายละเอียดอื่นๆ เช่น ข้อมูลผู้แนะนำ ข้อมูลญาติ หรือเพื่อนที่ทำงานในบริษัทฯ ความสะดวกในการเดินทางไปต่างจังหวัด เป็นต้น

3.4 ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกครอบครัว หรือผู้อยู่ในความดูแลของผู้สมัครงานที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ และระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สมรส ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร ข้อมูลเกี่ยวกับบิดามารดา ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ ทั้งนี้ ก่อนการให้ข้อมูล ให้ผู้สมัครงานแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้บุคคลดังกล่าวทราบด้วย

3.5 รูปถ่าย ภาพเคลื่อนไหว สแกนลายนิ้วมือ ใบหน้า ม่านตา เพื่อการบันทึก วัน เวลาทำงาน และการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

3.6 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา กิจกรรมระหว่างการศึกษา ความสามารถ และการพัฒนาศักยภาพ และคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้สมัครงาน เช่น ระดับการศึกษา ช่วงปีการศึกษา วุฒิการศึกษา เกรดเฉลี่ย สถาบัน/มหาวิทยาลัย ประวัติการฝึกอบรม ผลการทดสอบ คุณสมบัติด้านวิชาชีพ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะพร้อมเอกสารใบอนุญาต และความสามารถพิเศษอื่นๆ และข้อมูลจากการอ้างอิงที่ผู้สมัครงานได้ให้ไว้

3.7 ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานของผู้สมัครงานที่ผ่านมา เช่น ชื่อบริษัท/ที่อยู่ ช่วงเวลาที่ทำงาน ตำแหน่งงาน รายละเอียดของ เงินเดือน และค่าตอบแทน สวัสดิการที่ได้รับ ลักษณะงานที่ทำ และสาเหตุที่ลาออก

3.8 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้สมัครงาน เช่น อุปนิสัย พฤติกรรม ทัศนคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะความเป็นผู้นำ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความฉลาดทางอารมณ์ ความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งอาจได้มาจากการสังเกต และวิเคราะห์ในระหว่างการปฏิบัติงาน หรือเข้าร่วมกิจกรรม

3.9 ข้อมูลที่ผู้สมัครงานเลือกจะแบ่งปัน และเปิดเผยผ่านระบบ แอปพลิเคชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม แบบประเมิน และเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ

3.10 สำเนาเอกสารที่สามารถใช้ เพื่อระบุตัวตนของผู้สมัครงาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ ทะเบียนบ้าน เอกสารอื่นๆ ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ

3.11 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติงานและรักษาประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลที่สาม ทั้งนี้จะดำเนินการภายใต้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

3.12 ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรับสมัครงาน

 1. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

4.1 บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามแนวปฏิบัติของข้อมูลแต่ละประเภท และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลาย หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิธีการที่เหมาะสมตามที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป

4.2 บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานนี้ไว้หลังเสร็จสิ้นการพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อใช้ในการพิจารณา และติดต่อกับผู้สมัครงาน ในกรณีที่มีตำแหน่งงานอื่นที่บริษัทฯ เห็นว่าอาจเหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสมัครงาน ทั้งนี้ไม่เกินหนึ่งปี

4.3 ในกรณีที่ผู้สมัครงานผ่านการคัดเลือกเข้ามาทำงานเป็นพนักงาน บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานต่อไปตลอดระยะเวลาที่จ้างงาน และหลังจากพ้นสภาพการจ้างแล้วเป็นเวลาสิบปี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ความเป็นส่วนตัวของพนักงาน

4.4 บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

5.1 บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานกับบริษัทฯ ในเครือ และบุคคลที่สาม เช่น การพิจารณาโอนย้าย การตรวจสอบประวัติ การทดสอบคุณสมบัติ และความสามารถตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

5.2 บริษัทฯ จะกำหนดให้ผู้ที่รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของพนักงานอย่างเหมาะสม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น และดำเนินการป้องกันไม่ให้ หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ

 1. สิทธิของผู้สมัครงาน

ผู้สมัครงานจะยังคงมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ ได้แก่

6.1 สิทธิที่จะต้องได้รับการแจ้งรายละเอียดก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.2 สิทธิในการขอสำเนา หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลบุคคลที่สาม

6.3 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ได้ขอความยินยอม

6.4 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล

6.5 สิทธิในการขอให้ลบ ทำลายข้อมูลที่หมดความจำเป็นในการจัดเก็บ

6.6 สิทธิในการขอทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นปัจจุบัน

6.7 สิทธิในการถอนความยินยอมสำหรับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาในฐานความยินยอม

6.8 สิทธิในการร้องเรียน ในกรณีเห็นว่าบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ การปฏิเสธการให้ข้อมูล หรือถอนความยินยอมที่ต้องใช้ดังความจำเป็น และวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือเพื่อปฏิบัติคำขอของผู้สมัครงาน อาจทำให้การปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ และการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

 1. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอำนาจหน้าที่ หรือโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล มีกลไกควบคุมการเข้าถึง มีมาตรการด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัย และบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการเป็นประจำ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางกายภาพ ทางการบริหาร และทางเทคนิค

 1. ช่องทางการติดต่อกับบริษัท และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือต้องการใช้สิทธิที่กำหนด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

การติดต่อกับเรา

บริษัท ลูเมน (ประเทศไทย) จำกัด

ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อร้องเรียน หรือดำเนินการเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือสอบถามข้อสงสัยได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้

หน่วยงาน IT ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ลูเมน (ประเทศไทย) จำกัด

7/542 หมู่ที่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

เว็บไซต์ www.lumenthailand.com

หมายเลขโทรศัพท์ 033 017861     

หมายเลขแฟ็ก 033 017865

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เรื่อง ความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้มาติดต่องาน

(PRIVACY NOTICE FOR VISITOR)

บริษัท ลูเมน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ในเครือ มีความเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้มาติดต่องาน ทั้งตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องจัดให้มีอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริษัทฯ จึงได้กำหนด และประกาศความเป็นส่วนตัวในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น สำหรับการดำเนินธุรกิจภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์ของผู้มาติดต่อในการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ดังนี้

1.1 เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของผู้มาติดต่อกิจธุระภายในบริษัทฯ

1.2 เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในของบริษัทฯ การจัดการ การพัฒนา การอำนวยความสะดวกในการติดต่อกิจธุระกับบริษัทฯ

1.3 การยืนยันตัวตน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ การวิเคราะห์ และจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ การติดต่อ และประชาสัมพันธ์ การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก

1.4 เพื่อประโยชน์ทางด้านการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยทั้งบุคคล และทรัพย์สิน

1.5 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ หรือสุขภาพทั้งตนเองและส่วนรวม

 1. ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานการประมวลผลข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้

2.1 ประมวลผลบนฐานสัญญา

2.2 ประมวลผลบนฐานปฏิบัติตามกฎหมาย

2.3 ประมวลผลบนฐานประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

2.4 ประมวลผลบนฐานความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

2.5 ประมวลผลบนฐานอื่นๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

3.1 เอกสารที่สามารถใช้ เพื่อระบุตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ หรือเอกสารอื่นๆ ที่ออกให้ โดยหน่วยงานของรัฐ

3.2 บันทึกของผู้มาติดต่อในการอนุญาตผ่านเข้าออกในสถานที่ของบริษัท

3.3 บริษัทจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลข และข้อมูลบัตรประชาชน หรือใบขับขี่รถยนต์ หมายเลขหนังสือเดินทาง และข้อมูลการติดต่อ

3.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรองประวัติสุขภาพในช่วงการระบาดของโรคติดต่อ

3.5 ข้อมูลที่รวบรวมจากการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของบริษัทฯ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม การตอบแบบสำรวจ การตอบแบบประเมิน

3.6 ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ

3.7 ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้ง

3.8 ภาพถ่าย และ/หรือ ภาพเคลื่อนไหวผ่านทาง CCTV ตามระบบการรักษาความปลอดภัย

 1. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

4.1 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามแนวปฏิบัติของข้อมูลแต่ละประเภท และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำลาย หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิธีการที่เหมาะสมตามที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป

4.2 บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดต่อเป็นระยะเวลาสองปี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ความเป็นส่วนตัวของผู้ติดต่อ

4.3 บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

5.1 บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อกับบริษัทฯ ในเครือ และบุคคลที่สามตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

5.2 บริษัทฯ จะกำหนดให้ผู้ที่รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของผู้มาติดต่ออย่างเหมาะสม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น และดำเนินการป้องกันไม่ให้ หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ

 1. สิทธิของสำหรับผู้มาติดต่องาน

ผู้มาติดต่องานจะยังคงมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ ได้แก่

6.1 สิทธิที่จะต้องได้รับการแจ้งรายละเอียดก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อ

6.2 สิทธิในการขอสำเนา หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลบุคคลที่สาม

6.3 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ได้ขอความยินยอม

6.4 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล

6.5 สิทธิในการขอให้ลบ ทำลายข้อมูลที่หมดความจำเป็นในการจัดเก็บ

6.6 สิทธิในการขอทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อเป็นปัจจุบัน

6.7 สิทธิในการถอนความยินยอมสำหรับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาในฐานความยินยอม

6.8 สิทธิในการร้องเรียนในกรณีเห็นว่าบริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ การปฏิเสธการให้ข้อมูล หรือถอนความยินยอมที่ต้องใช้ตามความจำเป็น และวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น อาจทำให้การปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ และการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

 1. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอำนาจหน้าที่ หรือโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล มีกลไกควบคุมการเข้าถึง มีมาตรการด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัย และบริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนมาตรการเป็นประจำ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างทั้งทางกายภาพ ทางการบริหาร และทางเทคนิค

 1. ช่องทางการติดต่อกับบริษัท และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือต้องการใช้สิทธิที่กำหนด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

การติดต่อกับเรา

บริษัท ลูเมน (ประเทศไทย) จำกัด

ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อร้องเรียน หรือดำเนินการเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือสอบถามข้อสงสัยได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้

หน่วยงาน IT ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ลูเมน (ประเทศไทย) จำกัด

7/542 หมู่ที่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

เว็บไซต์ www.lumenthailand.com

หมายเลขโทรศัพท์ 033 017861     

หมายเลขแฟ็ก 033 017865

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับกล้องวงจรปิด

(CCTV Privacy Notice)

บริษัท ลูเมน (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “เรา”) กำลังดำเนินการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ในพื้นที่ภายใน และรอบบริเวณอาคารโรงงาน อาคารสำนักงาน หรือพื้นที่อื่นใด (“พื้นที่”) ของเรา เพื่อการปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน ทั้งนี้ เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า ลูกจ้าง ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ หรือบุคคลใดๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ท่าน”) ที่เข้ามายังพื้นที่ โดยผ่านการใช้งานอุปกรณ์กล้องวงจรปิดดังกล่าว

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับกล้องวงจรปิด (“ประกาศ”) ฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ซึ่งข้อมูลที่สามารถทำให้สามารถระบุตัวท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมทั้งสิทธิต่างๆ ของท่าน ดังนี้

 1. ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานกฎหมาย ดังต่อไปนี้

1.1 ความจำเป็นในการป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น

1.2 ความจำเป็น เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1.3 ความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน และทรัพย์สินของเรา

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

2.1 เพื่อการปกป้องสุขภาพ และความปลอดภัยส่วนตัวของท่าน ซึ่งรวมไปถึงทรัพย์สินของท่าน

2.2 เพื่อการปกป้องอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก และทรัพย์สินของเราจากความเสียหาย การขัดขวาง การทำลาย ซึ่งทรัพย์สิน หรืออาชญากรรมอื่น

2.3 เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อการยับยั้ง ป้องกัน สืบค้น และดำเนินคดีทางกฎหมาย

2.4 เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการระงับข้อพิพาท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่มีกระบวนการทางวินัย หรือกระบวนการร้องทุกข์

2.5 เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือกระบวนการเกี่ยวกับการส่งเรื่องร้องเรียน

2.6 เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการริเริ่ม หรือป้องกันการฟ้องร้องทางแพ่ง ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม และใช้

ตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 2. เราทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดในตำแหน่งที่มองเห็นได้ โดยจะจัดวางป้ายเตือนว่ามีการใช้งานกล้องวงจรปิด ณ ทางเข้า และทางออก รวมถึงพื้นที่ที่เราเห็นสมควรว่าเป็นจุดที่ต้องมีการเฝ้าระวัง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านเข้ามายังพื้นที่ ดังต่อไปนี้

รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

 • ภาพนิ่ง
 • ภาพเคลื่อนไหว
 • เสียง
 • ภาพทรัพย์สินของท่าน เช่น พาหนะ กระเป๋า หมวก เครื่องแต่งกาย เป็นต้น

ทั้งนี้ เราจะไม่ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่อาจล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านจนเกินสมควร ได้แก่ ห้องพัก ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ หรือสถานที่ เพื่อใช้ในการพักผ่อนของผู้ปฏิบัติงาน

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกับท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่ทำการเปิดเผย เว้นแต่ กรณีที่เรามีความจำเป็น เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ตามที่ได้ระบุในประกาศฉบับนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิดแก่ประเภทของบุคคล หรือนิติบุคคล ดังต่อไปนี้

4.1 หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดำเนินคดีความต่างๆ

4.2 ผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อความจำเป็นในการสร้างความมั่นใจในเรื่องการป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ รวมทั้งทรัพย์สินของท่าน หรือบุคคลอื่น

 1. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

5.1 สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนา และขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น

5.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

5.3 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้

o เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เราทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน

o ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

o เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์เราได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไป เพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน

o เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เรากำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่เรามีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เราสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของเรา)

 1. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวังสังเกต โดยการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิดตามที่ประกาศนี้กำหนด เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับท่าน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบย้อนหลังเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวเราจะทำการ ลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป

 1. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิค และการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา

นอกจากนี้ เราได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น โดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าว รวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

 1. ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้น ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเราจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

 1. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ในการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ เราอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเอกสาร หรือข้อความที่ได้แปะไว้ที่ทางเข้า หรือแสดง QR Code ที่ป้อม รปภ. หรือโต๊ะประชาสัมพันธ์ แล้วแต่กรณี โดยมีวันที่ของเวอร์ชันล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี เราขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบ เพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเข้ามาในพื้นที่ของเรา

การเข้ามาในพื้นที่ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการเข้าพื้นที่ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงเข้ามาในพื้นที่ต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไข และนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

การติดต่อกับเรา

บริษัท ลูเมน (ประเทศไทย) จำกัด

ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อร้องเรียน หรือดำเนินการเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือสอบถามข้อสงสัยได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้

หน่วยงาน IT ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ลูเมน (ประเทศไทย) จำกัด

7/542 หมู่ที่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

เว็บไซต์ www.lumenthailand.com

หมายเลขโทรศัพท์ 033 017861     

หมายเลขแฟ็ก 033 017865

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เรื่อง ความเป็นส่วนตัว สำหรับนักศึกษาฝึกงาน

(PRIVACY NOTICE FOR INTERN)

บริษัท ลูเมน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ในเครือ มีความเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของนักศึกษาฝึกงาน ทั้งตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องจัดให้มีอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริษัทฯ จึงได้กำหนด และประกาศความเป็นส่วนตัวในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น สำหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล และการพิจารณาคำขอฝึกงานของนักศึกษาฝึกงานภายใต้วัตถุประสงค์ ดังนี้

1.1 เพื่อใช้ในการพิจารณาคำขอฝึกงานของนักศึกษาฝึกงาน งานทะเบียนนักศึกษาฝึกงาน งานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน งานจ่ายเบี้ยเลี้ยง การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณ การมอบหมายให้ฝึกงาน การประเมินผลการฝึกงาน การบริหาร และการดูแลเรื่องสุขภาพ และความปลอดภัยของนักศึกษาฝึกงาน

1.2 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น กฎหมายว่าด้วยเรื่องคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การควบคุมโรคติดต่อ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.3 เพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล การรักษาพยาบาล การบันทึกเวชระเบียน สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ สำหรับนักศึกษาฝึกงาน เช่น สถานพยาบาล โรงอาหาร สถานที่ออกกำลังกาย กิจกรรมสันทนาการ การดำเนินกิจกรรมในเรื่องต่างๆ สำหรับนักศึกษาฝึกงาน การติดต่อภายใน การติดต่อกับบุคคลภายนอก การดำเนินการต่างๆ ทางทะเบียน การจัดทำหนังสือรับรอง การจัดทำเอกสารเผยแพร่แก่สาธารณะ การจัดทำรายงาน การส่งข้อมูลให้หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่กำกับดูแล การยืนยันตัวตน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากนักศึกษาฝึกงาน การวิเคราะห์ และจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับประวัตินักศึกษาฝึกงาน การติดต่อสื่อสาร ส่งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน การระบุตัวตน เพื่อเข้าใช้ระบบงาน และการเข้าถึงระบบสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ และอาชญากรรม การตรวจสอบ และจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน และการทุจริต คดี หรือข้อพิพาทต่างๆ

1.4 เพื่อป้องกัน และระงับอันตรายต่อร่างกาย ชีวิต หรือสุขภาพของนักศึกษาฝึกงาน เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ

1.5 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้ใช้ในการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างงาน ข้อตกลงสภาพการจ้าง การปฏิบัติตามสัญญาจ้าง งานทะเบียนพนักงาน งานปฐมนิเทศพนักงาน งานจ่ายค่าตอบแทน งานประกันอุบัติเหตุ การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณ การมอบหมายให้ปฏิบัติงาน การโยกย้าย และปรับตำแหน่งพนักงาน การส่งพนักงานไปปฏิบัติงานในกลุ่มบริษัท หรือบริษัทในเครือ การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหาร และการดูแลเรื่องสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน การแรงงานสัมพันธ์วินัยในการทำงาน และเพื่อใช้ในการปฏิบัติตามระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ

 1. ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานการประมวลผลข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้

2.1 ประมวลผลบนฐานสัญญา

2.2 ประมวลผลบนฐานปฏิบัติตามกฎหมาย

2.3 ประมวลผลบนฐานประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

2.4 ประมวลผลบนฐานความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

2.5 ประมวลผลบนฐานอื่นๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

3.1 ข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยื่นคำขอฝึกงาน เช่น จดหมายขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน รวมถึงเอกสารประกอบการยื่นคำขอฝึกงาน

3.2 ข้อมูลในการติดต่อกับนักศึกษาฝึกงาน เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ที่อยู่ปัจจุบัน ข้อมูลที่พักอาศัยปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลโซเชียลมีเดีย และบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน

3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวของนักศึกษาฝึกงาน เช่น วันเดือนปีเกิด อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก หมู่เลือด สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานะทางทหาร ข้อมูลสุขภาพ และรายละเอียดอื่นๆ

3.4 รูปถ่าย หรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อการระบุตัวตน และการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ

3.5 ข้อมูลที่นักศึกษาฝึกงานเลือกจะแบ่งปัน และเปิดเผยผ่านระบบ แอปพลิเคชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม แบบประเมิน และเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ

3.6 สำเนาเอกสารที่สามารถใช้ เพื่อระบุตัวตนของนักศึกษาฝึกงาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ ทะเบียนบ้าน เอกสารอื่นๆ ที่ออกให้ โดยหน่วยงานของรัฐ

3.7 ข้อมูลสุขภาพ และ/หรือ ผลการตรวจสุขภาพ การประเมินความสามารถในการฝึกงาน

3.8 ข้อมูลชีวภาพ เช่น ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า เพื่อใช้ในการระบุและยืนยันตัวตนของนักศึกษาฝึกงาน การป้องกันอาชญากรรม และการรักษาประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

3.9 ข้อมูลการใช้งาน และการเข้าถึงระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ระบบงาน แอปพลิเคชัน ระบบโครงข่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อีเมล เว็บไซต์รวมถึงการใช้คุกกี้เก็บข้อมูล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.10 ข้อมูลที่รวบรวมจากการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของบริษัทฯ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม การฝึกอบรม การตอบแบบสำรวจ การตอบแบบประเมิน

3.11 ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอม โดยชัดแจ้งของนักศึกษาฝึกงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง

 1. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

4.1 บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามแนวปฏิบัติของข้อมูลแต่ละประเภท และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลาย หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิธีการที่เหมาะสมตามที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป

4.2 บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาฝึกงานตลอดระยะเวลาที่ฝึกงานและหลังจากพ้นสภาพการฝึกงานแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ความเป็นส่วนตัวของนักศึกษาฝึกงาน

4.3 บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

5.1 บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาฝึกงานกับบริษัทในเครือ และบุคคลที่สาม เช่น การพิจารณารับนักศึกษาเข้าเป็นพนักงาน การตรวจสอบประวัติ การทดสอบคุณสมบัติ และความสามารถตามวัตถุประสงค์ การเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

5.2 บริษัทฯ จะกำหนดให้ผู้ที่รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของนักศึกษาฝึกงานอย่างเหมาะสม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น และดำเนินการป้องกันไม่ให้ หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ

 1. สิทธิของนักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษาฝึกงานจะยังคงมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ ได้แก่

6.1 สิทธิที่จะต้องได้รับการแจ้งรายละเอียดก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาฝึกงาน

6.2 สิทธิในการขอสำเนา หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลบุคคลที่สาม

6.3 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ได้ขอความยินยอม

6.4 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล

6.5 สิทธิในการขอให้ลบ ทำลายข้อมูลที่หมดความจำเป็นในการจัดเก็บ

6.6 สิทธิในการขอทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาฝึกงานเป็นปัจจุบัน

6.7 สิทธิในการถอนความยินยอม สำหรับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาในฐานความยินยอม

6.8 สิทธิในการร้องเรียน ในกรณีเห็นว่าบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาฝึกงานไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ การปฏิเสธการให้ข้อมูล หรือถอนความยินยอมที่ต้องใช้ดังความจำเป็น และวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือเพื่อปฏิบัติคำขอของนักศึกษาฝึกงาน อาจทำให้การปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ และการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

 1. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอำนาจหน้าที่ หรือโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล มีกลไกควบคุมการเข้าถึง มีมาตรการด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัย และบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการเป็นประจำ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางกายภาพ ทางการบริหาร และทางเทคนิค

 1. ช่องทางการติดต่อกับบริษัท และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือต้องการใช้สิทธิที่กำหนด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท ลูเมน (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)

อีเมล์ paphitchaya.panyasen@lumen-thailand.com

เลขที่ 7/542 หมู่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

โทรศัพท์ 033– 017 861 

เว็บไซต์ www.lumenthailand.com

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เรื่อง ความเป็นส่วนตัว สำหรับพนักงาน

(PRIVACY NOTICE FOR EMPLOYEE)

บริษัท ลูเมน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ในเครือ EPG : Eastern Polymer Group Public Company Limited. มีความเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ทั้งตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องจัดให้มีอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริษัทฯ จึงได้กำหนด และประกาศความเป็นส่วนตัวในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้  หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น สำหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังนี้

1.1 เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างงาน ข้อตกลงสภาพการจ้าง การปฏิบัติตามสัญญาจ้าง งานทะเบียนพนักงาน งานปฐมนิเทศพนักงาน งานจ่ายค่าตอบแทน งานประกันอุบัติเหตุ การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณ การมอบหมายให้ปฏิบัติงาน การโยกย้ายและปรับตำแหน่งพนักงาน การส่งพนักงานไปปฏิบัติงานในกลุ่มบริษัท หรือบริษัทในเครือ การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหาร และการดูแลเรื่องสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน การแรงงานสัมพันธ์วินัยในการทำงาน และเพื่อใช้ในการปฏิบัติตามระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ

1.2 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น กฎหมายว่าด้วยเรื่องคุ้มครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ์ ประกันสังคม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อม การควบคุมโรคติดต่อ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.3 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และจัดสรรกำลังคน การพัฒนาบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย การให้โบนัส การปรับค่าจ้าง การเกษียณอายุ การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การบันทึกเวชระเบียน การจัดสวัสดิการการประกันภัย และสวัสดิการอื่นๆ ของพนักงาน เช่น สถานพยาบาล โรงอาหาร สถานที่ออกกำลังกาย กิจกรรมสันทนาการ การดำเนินกิจกรรมในเรื่องต่างๆ สำหรับพนักงาน การติดต่อภายใน การติดต่อกับบุคคลภายนอก การดำเนินการต่างๆ ทางทะเบียน การมอบอำนาจ การจัดทำหนังสือรับรอง การจัดทำเอกสารเผยแพร่แก่สาธารณะ การจัดทำรายงาน การส่งข้อมูลให้หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่กำกับดูแล การยืนยันตัวตน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากพนักงาน การวิเคราะห์ และจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการการทำงาน และ/หรือ ความคิดเห็น การติดต่อสื่อสาร ส่งข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน การระบุตัวตน เพื่อเข้าใช้ระบบงาน และการเข้าถึงระบบสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ และอาชญากรรม การตรวจสอบ และจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน และการทุจริต คดี หรือข้อพิพาทต่างๆ

1.4 เพื่อป้องกัน และระงับอันตรายต่อร่างกาย ชีวิต หรือสุขภาพของพนักงาน เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ

1.5 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้

1.6 เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในของกลุ่มบริษัทฯ เช่น การฝึกอบรมสัมมนา กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมช่วยเหลือสังคม การประชุม การออกบูธ การจัดทำรายงานประจำปีต่างๆ เป็นต้น

 1. ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานการประมวลผลข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้

2.1 ประมวลผลบนฐานสัญญา

2.2 ประมวลผลบนฐานปฏิบัติตามกฎหมาย

2.3 ประมวลผลบนฐานประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

2.4 ประมวลผลบนฐานความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

2.5 ประมวลผลบนฐานอื่นๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

3.1 ข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาว่าจ้างพนักงาน เช่น Resume Curriculum Vitae (CV) จดหมายสมัครงาน ใบสมัครงานของบริษัทฯ รวมถึงเอกสารประกอบการสมัครงงาน และความเห็นการประเมินผลการสัมภาษณ์

3.2 ข้อมูลในการติดต่อกับพนักงาน เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ที่อยู่ปัจจุบัน ข้อมูลที่พักอาศัยปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลโซเชียลมีเดีย และบุคคลที่ติดต่อได้โดยไม่ใช่ญาติพี่น้อง และบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน

3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวของพนักงาน เช่น วันเดือนปีเกิด อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก หมู่เลือด สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส สถานะทางทหาร ประวัติการอุปสมบท ข้อมูลสุขภาพ ความสนใจ ความคิดเห็น และรายละเอียดอื่นๆ เช่น ข้อมูลผู้แนะนำ ข้อมูลญาติ หรือเพื่อนที่ทำงานในบริษัทฯ ความสะดวกในการเดินทางไปต่างจังหวัด เป็นต้น

3.4 ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกครอบครัว หรือผู้อยู่ในความดูแลของพนักงานที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ และระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สมรส ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร ข้อมูลเกี่ยวกับบิดามารดา ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ ทั้งนี้ ก่อนการให้ข้อมูล ให้พนักงานแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้บุคคลดังกล่าวทราบด้วย

3.5 รูปถ่าย หรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อการระบุตัวตน และการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ

3.6 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา กิจกรรมระหว่างการศึกษา ความสามารถ การพัฒนาศักยภาพ และคุณสมบัติอื่นๆ ของพนักงาน เช่น ระดับการศึกษา ช่วงปีการศึกษา วุฒิการศึกษา เกรดเฉลี่ย สถาบัน/มหาวิทยาลัย ประวัติการฝึกอบรม ผลการทดสอบ คุณสมบัติด้านวิชาชีพ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะพร้อมเอกสารใบอนุญาต และความสามารถพิเศษอื่นๆ ข้อมูลจากการอ้างอิงที่พนักงานได้ให้ไว้

3.7 ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานของพนักงานที่ผ่านมา เช่น ชื่อบริษัท/ที่อยู่  ช่วงเวลาที่ทำงาน ตำแหน่งงาน รายละเอียดของ เงินเดือน และค่าตอบแทน สวัสดิการที่ได้รับ ลักษณะงานที่ทำ และสาเหตุที่ลาออก

3.8 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของพนักงาน เช่น อุปนิสัย พฤติกรรม ทัศนคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะความเป็นผู้นำ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความฉลาดทางอารมณ์ ความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งอาจได้มาจากการสังเกต และวิเคราะห์ในระหว่างการปฏิบัติงาน หรือเข้าร่วมกิจกรรม

3.9 ข้อมูลที่พนักงานเลือกจะแบ่งปัน และเปิดเผยผ่านระบบ แอปพลิเคชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม แบบประเมิน และเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ

3.10 สำเนาเอกสารที่สามารถใช้ เพื่อระบุตัวตนของพนักงาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ ทะเบียนบ้าน เอกสารอื่นๆ ที่ออกให้ โดยหน่วยงานของรัฐ

3.11 ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน การดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการ การวิเคราะห์ และการบริหารงานรวมถึง การดูแลพนักงานหลังพ้นสภาพการเป็นพนักงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย

3.12 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติงานและรักษาประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลที่สาม ทั้งนี้จะดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด

3.13 ข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ทั้งในกรณีที่พนักงานประสบอุบัติเหตุในเวลางาน หรืออันเนื่องจากการปฏิบัติงาน และอุบัติเหตุอื่นๆ

3.14 ข้อมูลที่จำเป็น สำหรับการรายงานหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น กระทรวงแรงงาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต)

3.15 ข้อมูลทางการเงินของพนักงาน เช่น ข้อมูลค่าจ้าง เงินเดือน รายได้ ภาษี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน รายการยกเว้น หรือหักลดหย่อนทางภาษี

3.16 ข้อมูลของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันสังคม การคุ้มครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และผลประโยชน์ที่พนักงานได้รับ หรือมีสิทธิ์ที่จะได้รับตามข้อบังคับ และระเบียบบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ

3.17 บันทึกการเข้า-ออกงาน และเวลาในการปฏิบัติงาน การทำงานล่วงเวลา การลาหยุดงานของพนักงาน

3.18 ข้อมูลประวัติการปฏิบัติงานของพนักงาน ตำแหน่งงาน การเข้าประชุม การให้ความเห็น

3.19 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการร้องเรียน การร้องทุกข์ การสอบสวน และการลงโทษทางวินัย

3.20 ข้อมูลสุขภาพ และ/หรือ ผลการตรวจสุขภาพ เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง โรคประจำตัว ตาบอดสี ข้อมูลแพ้อาหาร ข้อมูลการแพ้ยา หมู่โลหิต ใบรับรองแพทย์ ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติจ่ายยา ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล เพื่อการคุ้มครองแรงงาน และการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน การประเมินความสามารถในการทำงานของพนักงาน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของพนักงาน เพื่อการบริหารจัดการที่เหมาะสมอื่นๆ

3.21 ข้อมูลชีวภาพ เช่น ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า เพื่อใช้ในการระบุ และยืนยันตัวตนของพนักงาน การป้องกันอาชญากรรม และการรักษาประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

3.22 ข้อมูลการใช้งาน และการเข้าถึงระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ระบบงาน แอปพลิเคชัน ระบบโครงข่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อีเมล เว็บไซต์รวมถึงการใช้คุกกี้เก็บข้อมูล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.23 ข้อมูลที่รวบรวมจากการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของบริษัทฯ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม การตอบแบบสำรวจ การตอบแบบประเมิน

3.24 ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอม โดยชัดแจ้งของผู้สมัครงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรับสมัครงาน

 1. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

4.1 บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามแนวปฏิบัติของข้อมูลแต่ละประเภท และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลาย หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิธีการที่เหมาะสมตามที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป

4.2 บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานตลอดระยะเวลาที่จ้างงาน และเมื่อพ้นสภาพการจ้างแล้วเป็นเวลาสิบปี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ความเป็นส่วนตัวของพนักงาน

4.3 บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูล เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

5.1 บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานกับบริษัทในเครือ และบุคคลที่สาม เช่น การพิจารณาโอนย้าย การตรวจสอบประวัติ การทดสอบคุณสมบัติ และความสามารถตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

5.2 บริษัทฯ จะกำหนดให้ผู้ที่รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของพนักงานอย่างเหมาะสม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น และดำเนินการป้องกันไม่ให้ หรือเปิดเผยข้อมูล โดยมิชอบ

 1. สิทธิของพนักงาน

พนักงานจะยังคงมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ ได้แก่

6.1 สิทธิที่จะต้องได้รับการแจ้งรายละเอียดก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

6.2 สิทธิในการขอสำเนา หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลบุคคลที่สาม

6.3 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ได้ขอความยินยอม

6.4 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล

6.5 สิทธิในการขอให้ลบ ทำลายข้อมูลที่หมดความจำเป็นในการจัดเก็บ

6.6 สิทธิในการขอทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเป็นปัจจุบัน

6.7 สิทธิในการถอนความยินยอม สำหรับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาในฐานความยินยอม

6.8 สิทธิในการร้องเรียน ในกรณีเห็นว่าบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ การปฏิเสธการให้ข้อมูล หรือถอนความยินยอมที่ต้องใช้ดังความจำเป็น และวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือเพื่อปฏิบัติคำขอของพนักงาน อาจทำให้การการบริการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ และการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

 1. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอำนาจหน้าที่ หรือโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล มีกลไกควบคุมการเข้าถึง มีมาตรการด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัย และบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการเป็นประจำ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางกายภาพ ทางการบริหาร และทางเทคนิค

 1. ช่องทางการติดต่อกับบริษัท และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือต้องการใช้สิทธิที่กำหนด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท ลูเมน (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)

อีเมล paphitchaya.panyasen@lumen-thailand.com

เลขที่ 7/542 หมู่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

โทรศัพท์  033– 017 861     

เว็ปไซต์ www.lumenthailand.com

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เรื่อง ความเป็นส่วนตัว สำหรับลูกค้า

(PRIVACY NOTICE FOR CUSTOMER)

บริษัท ลูเมน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ในเครือ EPG : Eastern Polymer Group Public Company Limited. มีความเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ทั้งตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องจัดให้มีอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริษัทฯ จึงได้กำหนด และประกาศความเป็นส่วนตัวในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น สำหรับการดำเนินธุรกิจภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์ของลูกค้าในการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ดังนี้

1.1 เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของลูกค้าในการซื้อขายสินค้า และ/หรือ บริการ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ

1.2 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ซื้อ การทำสัญญาในการซื้อขาย และ/หรือ ชำระค่าสินค้า เป็นต้น

1.3 เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในของบริษัทฯ การจัดการ การพัฒนา การอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้า และการจัดส่ง และการดำเนินการใดๆ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ เช่น การบริหารจัดการซื้อขาย และ/หรือ การพัฒนาสินค้า และบริการ

1.4 การยืนยันตัวตน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ การวิเคราะห์ และจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ การติดต่อ ส่งข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ การสร้างบัญชีผู้ใช้ผู้ซื้อ การระบุตัวตน เพื่อเข้าใช้ระบบงาน และการเข้าถึงระบบสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบ และจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน และการตรวจสอบรวมถึงการป้องกันการทุจริต

1.5 เพื่อประโยชน์ทางด้านการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยทั้งบุคคล และทรัพย์สิน

1.6 เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทฯ เช่น การประชุม สัมมนา กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมช่วยเหลือสังคม การออกบูธ และกิจกรรมผ่านโซเชียลมีเดีย เป็นต้น

1.7 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ หรือสุขภาพทั้งตนเองและส่วนรวม

1.8 เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมาย กฎระเบียบ และคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

 1. ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานการประมวลผลข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้

2.1 ประมวลผลบนฐานสัญญา

2.2 ประมวลผลบนฐานปฏิบัติตามกฎหมาย

2.3 ประมวลผลบนฐานประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

2.4 ประมวลผลบนฐานความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

2.5 ประมวลผลบนฐานอื่นๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

3.1 ข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ เช่น ข้อมูลติดต่อในนามบัตร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือข้อมูลโซเชียลมีเดีย

3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า และ/หรือ บริการใดๆ ของบริษัท เช่น ประเภทสินค้าที่ซื้อ ประวัติการซื้อ ข้อมูลการรับ-ส่งสินค้า เป็นต้น

3.3 บันทึกของผู้มาติดต่อในการอนุญาตผ่านเข้าออกในสถานที่ของบริษัทฯ กรณีเข้าชม ซื้อ และ/หรือ รับสินค้าด้วยตนเองภายในบริษัทฯ

3.4 ข้อมูลในการแสดงตัวตน เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลข และข้อมูลบัตรประชาชน หรือใบขับขี่รถยนต์ หรือสำเนาหนังสือเดินทางสำหรับบางกรณี

3.5 ข้อมูลทางการเงิน การชำระค่าสินค้า และ/หรือ เครดิต เป็นต้น

3.6 ข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรองประวัติสุขภาพในช่วงการระบาดของโรคติดต่อ และข้อมูลในการแพ้อาหาร กรณีเข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้จัดขึ้นสำหรับลูกค้า เป็นต้น

3.7 กรณีที่เข้าร่วมกิจกรรม งานประชุม สัมมนา เยี่ยมชมสถานที่ใดๆ ของบริษัท ทั้งภายในพื้นที่บริษัทฯ และนอกพื้นที่บริษัทฯ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม เช่น ข้อมูลในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลโซเชียลมีเดีย สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง ภาพถ่ายทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวขณะร่วมกิจกรรม ข้อมูลการรับรางวัล เป็นต้น

3.8 ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม และ/หรือ สั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ และการเข้าถึงระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ระบบงาน แอปพลิเคชัน ระบบโครงข่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอีเมล เว็บไซต์รวมถึงการใช้คุกกี้เก็บข้อมูล เพื่อปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.9 ข้อมูลที่รวบรวมจากการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของบริษัทฯ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม การตอบแบบสำรวจ การตอบแบบประเมิน

3.10 ข้อมูลที่เลือกจะแบ่งปัน และเปิดเผยผ่านระบบ แอปพลิเคชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม แบบประเมิน และเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ

3.11 ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ

3.12 ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอม โดยชัดแจ้ง

 1. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

4.1 บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามแนวปฏิบัติของข้อมูลแต่ละประเภท และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลาย หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิธีการที่เหมาะสมตามที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป

4.2 บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตลอดระยะเวลาที่มีการซื้อขาย และเมื่อไม่มีการซื้อขายไม่เกินห้าปี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

4.3 บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูล เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือเกินความจำเป็น ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

5.1 บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ากับบริษัทในเครือ และบุคคลที่สาม เช่น การติดต่อซื้อ-ขายตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

5.2 บริษัทฯ จะกำหนดให้ผู้ที่รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของลูกค้าอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น และดำเนินการป้องกันไม่ให้ หรือเปิดเผยข้อมูล โดยมิชอบ

 1. สิทธิของสำหรับลูกค้า

ลูกค้าจะยังคงมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ ได้แก่

6.1 สิทธิที่จะต้องได้รับการแจ้งรายละเอียดก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

6.2 สิทธิในการขอสำเนา หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลบุคคลที่สาม

6.3 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ได้ขอความยินยอม

6.4 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล

6.5 สิทธิในการขอให้ลบ ทำลายข้อมูลที่หมดความจำเป็นในการจัดเก็บ

6.6 สิทธิในการขอทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นปัจจุบัน

6.7 สิทธิในการถอนความยินยอม สำหรับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาในฐานความยินยอม

6.8 สิทธิในการร้องเรียน ในกรณีเห็นว่าบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ การปฏิเสธการให้ข้อมูล หรือถอนความยินยอมที่ต้องใช้ตามความจำเป็น และวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น อาจทำให้การปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ และการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

 1. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอำนาจหน้าที่ หรือโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล มีกลไกควบคุมการเข้าถึง มีมาตรการด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัย และบริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนมาตรการเป็นประจำ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างทั้งทางกายภาพ ทางการบริหาร และทางเทคนิค

 1. ช่องทางการติดต่อกับบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือต้องการใช้สิทธิที่กำหนด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท ลูเมน (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)

อีเมล paphitchaya.panyasen@lumen-thailand.com

เลขที่ 7/542 หมู่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

โทรศัพท์  033– 017 861     

เว็บไซต์  www.lumenthailand.com

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เรื่อง ความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้ส่งมอบ และผู้ให้บริการ

(PRIVACY NOTICE FOR SUPPLIER & SERVICE PROVIDER)

บริษัท ลูเมน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ในเครือ EPG : Eastern Polymer Group Public Company Limited. มีความเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ส่งมอบ และผู้ให้บริการ ทั้งตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องจัดให้มีอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริษัทฯ จึงได้กำหนด และประกาศความเป็นส่วนตัวในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์ของผู้ส่งมอบ และผู้ให้บริการ ดังนี้

1.1 เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของผู้ส่งมอบ และผู้ให้บริการในการขึ้นทะเบียน การจัดซื้อ จัดจ้าง และ/หรือ บริการ

1.2 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามสัญญาในการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้บริการ ตรวจรับสินค้า ตรวจรับงาน และ/หรือ ชำระค่าสินค้า เป็นต้น

1.3 เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในของบริษัท การจัดการ การพัฒนา การอำนวยความสะดวกในการจัดซื้อ จัดจ้าง บริการ และการจัดส่ง และการดำเนินการใดๆ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ เช่น การบริหารจัดการจัดซื้อ และ/หรือ การพัฒนาสินค้า และบริการ

1.4 การยืนยันตัวตน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ การวิเคราะห์ และจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ การติดต่อ ส่งข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ การสร้างบัญชีผู้ส่งมอบ และผู้ให้บริการ การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบ และจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน และการตรวจสอบรวมถึงการป้องกันการทุจริต

1.5 เพื่อประโยชน์ทางด้านการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยทั้งบุคคล และทรัพย์สิน

1.6 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ หรือสุขภาพทั้งตนเองและส่วนรวม

1.7 เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมาย กฎระเบียบ และคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

 1. ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานการประมวลผลข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้

2.1 ประมวลผลบนฐานสัญญา

2.2 ประมวลผลบนฐานปฏิบัติตามกฎหมาย

2.3 ประมวลผลบนฐานประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

2.4 ประมวลผลบนฐานความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

2.5 ประมวลผลบนฐานอื่นๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

3.1 ข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร ซื้อขายสินค้า หรือให้บริการใดๆ กับบริษัทฯ เช่น ข้อมูลติดต่อในนามบัตร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือข้อมูลโซเชียลมีเดีย

3.2 สำเนาเอกสารที่สามารถใช้ เพื่อระบุตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ ทะเบียนบ้าน เอกสารอื่นๆ ที่ออกให้ โดยหน่วยงานของรัฐ

3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และ/หรือ บริการใดๆ ของบริษัท เช่น ประเภทสินค้า ประวัติการขาย หรือให้บริการ ข้อมูลการส่งมอบ หรือให้บริการ เป็นต้น

3.4 บันทึกของผู้มาติดต่อในการอนุญาตผ่านเข้า-ออกในสถานที่ของบริษัท เพื่อนำเสนอสินค้า หรือบริการ จัดส่งสินค้า หรือให้บริการภายในบริษัท

3.5 กรณีที่ติดต่อกับบริษัทฯ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด รูปถ่าย หมายเลข และข้อมูลบัตรประชาชน หรือใบขับขี่รถยนต์ หมายเลขหนังสือเดินทาง และข้อมูลการติดต่อ

3.6 ข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรองประวัติสุขภาพในช่วงการระบาดของโรคติดต่อ

3.7 ข้อมูลที่รวบรวมจากการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของบริษัทฯ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม การตอบแบบสำรวจ การตอบแบบประเมิน

3.8 ข้อมูลที่เลือกจะแบ่งปัน และเปิดเผยผ่านระบบ แอปพลิเคชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม แบบประเมิน และเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ

3.9 ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ

3.10 ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอม โดยชัดแจ้ง

3.11 ภาพถ่าย และ/หรือ ภาพเคลื่อนไหวผ่านทาง CCTV ตามระบบการรักษาความปลอดภัย

 1. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

4.1 บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามแนวปฏิบัติของข้อมูลแต่ละประเภท และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯจะทำลาย หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิธีการที่เหมาะสมตามที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป

4.2 บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ส่งมอบตลอดระยะเวลาที่มีการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือให้บริการ และเมื่อไม่มีการจัดซื้อ หรือให้บริการไม่เกินสิบปี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ความเป็นส่วนตัวของผู้ส่งมอบ และผู้ให้บริการ

4.3 บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูล เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือเกินความจำเป็น ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

5.1 บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ส่งมอบ และผู้ให้บริการกับบริษัทฯ ในเครือ และบุคคลที่สาม เช่น การติดต่อจัดซื้อ จัดจ้าง หรือบริการตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

5.2 บริษัทฯ จะกำหนดให้ผู้ที่รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของผู้ส่งมอบ และผู้ให้บริการอย่างเหมาะสม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น และดำเนินการป้องกันไม่ให้ หรือเปิดเผยข้อมูล โดยมิชอบ

 1. สิทธิของผู้ส่งมอบ และผู้ให้บริการ

ผู้ส่งมอบ และผู้ให้บริการจะยังคงมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ ได้แก่

6.1 สิทธิที่จะต้องได้รับการแจ้งรายละเอียดก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

6.2 สิทธิในการขอสำเนา หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลบุคคลที่สาม

6.3 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ได้ขอความยินยอม

6.4 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล

6.5 สิทธิในการขอให้ลบ ทำลายข้อมูลที่หมดความจำเป็นในการจัดเก็บ

6.6 สิทธิในการขอทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ส่งมอบ และผู้ให้บริการเป็นปัจจุบัน

6.7 สิทธิในการถอนความยินยอม สำหรับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาในฐานความยินยอม

6.8 สิทธิในการร้องเรียน ในกรณีเห็นว่าบริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ การปฏิเสธการให้ข้อมูล หรือถอนความยินยอมที่ต้องใช้ดังความจำเป็น และวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น อาจทำให้การปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ และการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

 1. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอำนาจหน้าที่ หรือโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล มีกลไกควบคุมการเข้าถึง มีมาตรการด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัย และบริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนมาตรการเป็นประจำ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางกายภาพ ทางการบริหาร และทางเทคนิค

 1. ช่องทางการติดต่อกับบริษัทและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือต้องการใช้สิทธิที่กำหนด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท ลูเมน (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)

อีเมล paphitchaya.panyasen@lumen-thailand.com

เลขที่ 7/542 หมู่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

โทรศัพท์  033– 017 861     

เว็บไซต์  www.lumenthailand.com

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY POLICY)

บริษัท ลูเมน (ประเทศไทย) จำกัด เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ขาย  ผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมาช่วง และพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความคุ้มครอง เพื่อป้องกันการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว ซึ่งอาจสร้างความเดือดร้อน หรือความเสียหาย ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงได้ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 1. ขอบเขตการบังคับใช้

นโยบายฉบับนี้ใช้สำหรับ บริษัท ลูเมน (ประเทศไทย) จำกัด พนักงานของบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่ง หรือในนามบริษัทฯ

 1. คำนิยาม

2.1 “บริษัท” หมายถึง บริษัท ลูเมน (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ด้วย

2.2 “ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

2.3 “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม

2.4 “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)” หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

2.5 “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)” หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่ง หรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

2.6 “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)” หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ ทวนสอบการดำเนินงาน และประสานงาน กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 1. วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติการภายใน, เสนอขายสินค้า และบริการ, จัดซื้อจัดจ้าง, สื่อสารทางการตลาด, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การปฏิบัติตามกฎหมาย, การบริหารงานทรัพยากรบุคคล, งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม, รวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เป็นต้น

ในกรณีที่บริษัทฯ จะจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือจากที่ระบุไว้ บริษัทฯ จะทำการชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบเพิ่มเติมในประเด็น ดังนี้

1) วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

2) ประเภทบุคคล หรือหน่วยงาน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจถูกใช้ หรือถูกเปิดเผย

3) สิทธิของเจ้าของข้อมูล ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้

4) เหตุผลในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

5) ข้อมูลช่องทางการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อขอความยินยอม และจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่กระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับท่านไว้ก่อน หรือขณะเก็บรวบรวม

 1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยตรงที่ได้ไว้จากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อกับบริษัทฯ

4.2 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น และมีความจำเป็นในการก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ภายใน 30 วัน ทำงานนับแต่วันที่เก็บรวบรวม

 1. ความยินยอม

บริษัทฯ จะจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ตามความจำเป็นบนฐานความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะดำเนินการขอความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่การจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามข้อยกเว้นตามความจำเป็นของกฎหมาย ดังนี้

5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

1) เป็นความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย หรือสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

2) เป็นความจำเป็น เพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

3) เป็นความจำเป็น เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาในฐานะคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญา

4) เป็นความจำเป็น เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัทฯ

5) เป็นความจำเป็น เพื่อประโยชน์อันชอบธรรม หรือประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

6) เป็นความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ

5.2 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว

1) เป็นความจำเป็น เพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมไม่ว่าเหตุใดก็ตาม

2) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอม โดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูล

3) เป็นความจำเป็น เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

4) เป็นความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกัน หรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจ้าง การจัดการด้านสุขภาพ

5) เป็นความจำเป็น เพื่อประโยชน์สาธารณะด้านสาธารณสุข เช่น การป้องกันสุขภาพจากโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาดที่อาจติดต่อ หรือแพร่เข้ามา ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม และเจาะจง เพื่อคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล

6) เป็นความจำเป็นในการคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือการคุ้มครองทางสังคม ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติตามสิทธิ หรือหน้าที่ของบริษัทฯ หรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หรือสถิติ ทั้งนี้จะกระทำ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพียงเท่าที่จำเป็น และจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม บริษัทฯ จะกระทำการภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ รวมทั้งมีสิทธิปฏิเสธการให้ความยินยอมได้ อย่างไรก็ตาม หากการถอนความยินยอม หรือการปฏิเสธการให้ความยินยอมดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามสัญญา หรือการให้บริการ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบนั้น

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ และ/หรือ เพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ อันเกิดจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ติดต่อกับบริษัทฯ เช่น การติดต่อสอบถาม การขอข้อมูล การกรอกแบบฟอร์ม การแสดงความคิดเห็น การสมัครงาน การเข้า-ออกพื้นที่ของบริษัทฯ การซื้อ การขาย การเข้าถึงสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์ ระบบงาน แอปพลิเคชัน ระบบโครงข่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอีเมล  เว็บไซต์ การสมัครใช้บริการอื่นๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น                                

ประเภทบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นประกอบไปด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ขาย ผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมาช่วงประเภทบุคคล หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ผู้สมัครงาน ฝึกงาน สมัครรับทุนการศึกษา ผู้ที่บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือ หรือการบริจาค และพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงผู้มาติดต่อ หรือเยี่ยมชม เป็นต้น

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือ ประมวลผลข้อมูล ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทบุคคล ประกอบไปด้วย

1) ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย และรายละเอียดของบุคคลที่ติดต่อกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น

2) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ–นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ รูปถ่าย สถานะการสมรส สถานภาพทางการทหาร ความสนใจ และความคิดเห็นต่างๆ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ  ผลการตรจสุขภาพ ความพิการ และข้อมูลชีวภาพ หมายเลข และสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ลายมือชื่อ ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ความสามารถ และการพัฒนาตนเอง และคุณสมบัติอื่นๆ ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน หมายเลขบัญชี และข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากร

3) ข้อมูลการใช้งาน และการเข้าถึงสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ระบบงาน แอปพลิเคชัน ระบบโครงข่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอีเมล เว็บไซต์ รวมถึงการใช้คุกกี้เก็บข้อมูล เพื่อปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

4) ข้อมูลรูปถ่าย และภาพเคลื่อนไหว

5) ข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาว่าจ้างพนักงาน เช่น Resume Curriculum Vitae (CV) จดหมายสมัครงาน ใบสมัครงาน รวมถึงเอกสารประกอบการสมัครงาน และความเห็นการประเมินการสัมภาษณ์พนักงาน

6) ข้อมูลที่จำเป็น สำหรับการรายงานหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น กระทรวงแรงงาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นต้น

7) ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน การดูแลสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ การวิเคราะห์ และการบริหารงาน รวมถึงการดูแลพนักงานหลังพ้นสภาพการเป็นพนักงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ

ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 1. การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการใช้ ประมวลผล หรืออาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด และตามหลักเกณฑ์ที่ชอบด้วยกฎหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) ภายในบริษัท ลูเมน (ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัทร่วมทุน ทั้งนี้อาจมีความจำเป็นในการส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทสาขา ณ ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศที่มีมาตรฐานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

2) หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลตามกฎหมาย

3) หน่วยงานที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย

4) ผู้ให้ หรือผู้รับบริการ หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ให้บริการ หรือบริการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล, จัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อพัฒนาปรับปรุง หรือดูแลรักษามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบงาน และระบบสารสนเทศ ระบบการเงิน/บัญชี การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ และผู้เสมือนไร้ความสามารถ

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมจากผู้ที่มีอำนาจปกครองสำหรับผู้เยาว์ ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทน สำหรับผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่มีนโยบายใช้แรงงานผู้เยาว์

 1. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด และ/หรือ จัดเก็บตามที่กฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามแนวปฏิบัติของข้อมูลแต่ละประเภท และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลาย หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิธีการที่เหมาะสมตามที่บริษัทฯกำหนด

 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการ ช่องทาง และวิธีการ เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิได้ตามที่กฎหมายกำหนด

 1. ความสมบูรณ์ และคุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล

ความสมบูรณ์ และคุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมนั้น บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

 1. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอำนาจหน้าที่ หรือโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล มีกลไกควบคุมการเข้าถึง มีมาตรการด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัย และบริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนมาตรการเป็นประจำ เพื่อให้มีสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างเหมาะสมตามมาตรการ ดังนี้

1) กำหนดสิทธิการเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายทางด้านสารสนเทศของบริษัทฯ

2) การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่อยู่ภายในบริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยเฉพาะผู้ที่มีมาตรการป้องกัน การรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม

3) จัดให้มีระบบตรวจสอบ เพื่อดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา เว้นแต่เป็นการเก็บรักษาไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนด หรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอให้ระงับใช้แทน

4) จัดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกฎหมาย และกำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และทบทวนมาตรการเป็นประจำ รวมถึงควบคุม ดูแลการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรการว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และระดับความเสี่ยงที่อาจจะถูกละเมิด

5) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ทบทวนความสอดคล้องการดำเนินงานแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายในบริษัทฯ เกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยเรื่องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการ และวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด รวมถึงการประสานงานกับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6) แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องการดำเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ภายในบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรการ และวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด

 1. ความรับผิดชอบของบุคคล

บริษัทฯ กำหนดให้พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ความสำคัญ และรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย มาตรการ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

หากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานละเลย หรือเพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นเหตุให้เกิดความผิดตามกฎหมาย ผู้นั้นจะได้รับโทษทางวินัยของบริษัทฯ และอาจต้องรับโทษทางกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. การทบทวนนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

บริษัทฯ จะทำการทบทวนนโยบายนี้เป็นประจำ หรือในกรณีที่กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะทำการแก้ไขนโยบายตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสวนบุคคล โดยบริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไขผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 1. ช่องทางการติดต่อเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือต้องการใช้สิทธิที่กำหนด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท ลูเมน (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)

อีเมล paphitchaya.panyasen@lumen-thailand.com

เลขที่ 7/542 หมู่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

โทรศัพท์  033– 017 861     

เว็บไซต์   www.lumenthailand.com

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป