LUMEN Thailand

Custom Automotive Solutions

Lumen เชี่ยวชาญในการออกแบบ และผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มากมายที่ออกแบบมา เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยในการขับขี่ และความสะดวกสบาย ด้วยโปรแกรมใหม่ที่น่าตื่นเต้น และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

LUMEN Thailand

Custom Automotive Solutions

Lumen เชี่ยวชาญในการออกแบบ และผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มากมายที่ออกแบบมา เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยในการขับขี่ และความสะดวกสบาย ด้วยโปรแกรมใหม่ที่น่าตื่นเต้น และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ABOUT US

เกี่ยวกับ LUMEN Thailand

Lumen เชี่ยวชาญในการออกแบบ และผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มากมายที่ออกแบบมา เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยในการขับขี่ และความสะดวกสบาย ด้วยโปรแกรมใหม่ที่น่าตื่นเต้น และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Lumen ตั้งตารออนาคตของการขับขี่ที่ปลอดภัย และสนุกสนานยิ่งขึ้น ด้วยประสบการณ์ 30 ปีในอุตสาหกรรมยานยนต์

About Image
1000
Year Established
1 +
Active Customers
1 +
Employees Worldwide
1
Awards Won
LUMEN Thailand

ค่านิยมขององค์กร

1

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

สามารถสร้างแรงขับเคลื่อนได้ด้วยตนเอง แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์

2

สนุกกับการทำงาน

เป็นองค์กรที่พนักงานมีความสุข และเป็นองค์กรที่คิดบวกอยู่เสมอ

3

การทำงานเป็นทีม

การทำงานร่วมกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

4

มีความกระตือรือร้น

พนักงานทุกคนมีความกระตือรือร้น เต็มไปด้วยพลังงาน และความเพลิดเพลินกับการทำงาน

5

การอุทิศตน

มีความเชื่อ และความมุ่งมั่นกับการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร

6

ความซื่อสัตย์ จงรักภักดี

มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

PRODUCTS

สินค้า LUMEN Thailand

Mission

เป็นผู้ออกแบบ และส่งมอบชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์แบบครบวงจร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคู่ค้าทั่วโลก

Vision

ผลิตภัณฑ์ของลูเมน มีอยู่ในยานพาหนะทุกประเภทที่ขายอยู่ทั่วโลก

OUR CLIENTS

ลูกค้าของเรา

สนใจปรึกษาและติดต่อสั่งซื้อสินค้า