Kia Bi-Modal Exhaust

ท่อไอเสีย Kia Bi-Modal

ท่อไอเสีย Stinger Bi-Modal ใช้ฮาร์ดแวร์ระดับพรีเมียม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เพื่อควบคุมเสียงไอเสีย
Lumen มีความสามารถในการออกแบบ และผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพ ออกแบบเฉพาะรุ่นให้มีสไตล์ที่เข้ากับยานพาหนะแต่ละรุ่น และใช้ฮาร์ดแวร์ระดับพรีเมียม

Bi-Modal Exhaust

เครื่องยนต์เดียวกัน และเสียงที่ดีขึ้น

ระบบท่อไอเสียแบบ Dual Mode ของ Lumen ผสมผสานฮาร์ดแวร์ระดับพรีเมียมเข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ระบบท่อไอเสียทำงานร่วมกับระบบการจัดการเครื่องยนต์ ซึ่งสามารถควบคุมการทำงานของวาล์วไอเสียได้อย่างชาญฉลาด ผู้ขับสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้หลากหลาย เช่น Eco Comfort และ Sport