Toyota Combo Lamp

โคมคอมโบโตโยต้า

หลอดไฟ Toyota Combo รวมไฟวิ่งกลางวันเข้ากับฟังก์ชั่นไฟจอด และไฟแสดงสถานะ
ไฟกลางวันของ Lumen ได้รับการออกแบบมา เพื่อให้เข้ากับสไตล์รูปทรงของยานพาหนะได้อย่างลงตัว มีการเชื่อมต่อแบบ plug and play กับระบบไฟฟ้าของยานพาหนะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน และลดความเข้มของแสง โดยอัตโนมัติตามที่ต้องการ มีโซลูชันแบบกำหนดเอง และ Bullbar หรือการผสมผสานระหว่างฟังก์ชันไฟเลี้ยว ไฟตัดหมอก และไฟส่องสว่างในเวลากลางวัน

Daytime Running Lights

ความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุงให้เข้ากับสไตล์

ไฟส่องสว่างเวลากลางวันของ Lumen ได้รับการออกแบบมา เพื่อให้เข้ากับรูปทรงของยานพาหนะได้อย่างลงตัว มีการเชื่อมต่อ Plug – And – Play กับระบบไฟฟ้าของยานพาหนะ และเปิดใช้งาน ปิดใช้งาน หรือลดความเข้มของแสง โดยอัตโนมัติตามที่ต้องการ นำเสนอโซลูชันที่กำหนดเอง ซึ่งอาจรวมถึงการผสมผสาน Bullbar หรือการผสมผสานระหว่างฟังก์ชันไฟเลี้ยว ไฟตัดหมอก และไฟส่องสว่างในเวลากลางวัน