Volgren Bus Technology

เทคโนโลยีบัสโวลเกรน

Lumen พัฒนาอุปกรณ์รถบัสต่างๆ สำหรับ Volgren รวมถึงระบบควบคุมไร้สาย เช่น ปุ่ม “หยุดถัดไป”
Lumen เป็น supplier ที่เลือกใช้โซลูชันแบบกำหนดเองให้กับบริษัทยานยนต์ชั้นนำหลายแห่ง ทีมงานด้านวิศวกรรมการออกแบบการผลิต และคุณภาพที่มีประสบการณ์ของเรา สามารถหาทางออกของปัญหาให้เป็นนวัตกรรมได้ ปุ่มสถานีรถบัสไร้สายของ Lumen เป็นตัวอย่างสำคัญในการประหยัดต้นทุน และเวลา ด้วยการถอดสายไฟจำนวนมากออก ซึ่งส่งผลให้ประหยัดเวลาในการทำงานมากขึ้น

Custom Solutions

ทางออกสำหรับทุกปัญหา

Lumen เป็นซัพพลายเออร์ที่เลือกใช้โซลูชันแบบกำหนดเองให้กับบริษัทยานยนต์ชั้นนำหลายแห่ง ทีมงานด้านวิศวกรรมการออกแบบการผลิต และคุณภาพที่มีประสบการณ์ของเรา สามารถเปลี่ยนปัญหาให้เป็นนวัตกรรมได้ ปุ่มป้ายรถเมล์ไร้สายของ Lumen เป็นตัวอย่างสำคัญของการดำเนินการ เพื่อประหยัดเวลา และต้นทุน ด้วยการถอดสายไฟจำนวนมากออก การบริการยานพาหนะจึงง่ายขึ้นมาก ซึ่งส่งผลให้ประหยัดเวลาในการทำงานอีกด้วย